Category: Uncategorized

 • คาถาป้องกันผี วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้

  คาถาป้องกันผีนี้ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้ คาถาป้องกันผี นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ ตั้งนะโม 3 จบ พุทโธ อะระหัง พุทธังรักษา ธัมโม อะระหัง ธัมมังรักษา สังโฆ อะระหัง สังฆังรักษา ภูติผีทั้งหลาย คิดร้ายตัวข้า อะนันตา สูญเปล่า ตั้งนะโม 3 จบ “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (ท่อง 3จบ) […]

 • คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ คำถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์

  คำถวายข้าวพระพุทธ หรือ บทสวดถวายข้าวพระพุทธ เมื่อต้องการถวายข้าวปลาอาหาร และน้ำดื่มแด่พระพุทธ ส่วนคำลาข้าวพระพุทธ ท่องเมื่อต้องการขอนำอาหารจากที่ถวายไปแล้วนั้นมาแจกจ่ายบริโภคเพื่อเป็นสิริมงคล คำถวายข้าวพระพุทธ (ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกัน) อิมัง สูปะพฺยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า คำลาข้าวพระพุทธ เสสัง มังคะลา ยาจามะ (หลังจากกล่าวเสสัง เพื่อลาข้าวพระพุทธแล้วนั้น เราสามารถนำอาหารเหล่านั้นไปบริโภค หรือแจกจ่ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) คำถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ พุทธะสาสะนัสสะ จิรัฏฐิติยา เจวะ อัมฺหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ คำแปล […]

 • มารู้จักตำนาน “ขบวนร้อยอสูร” พาเหรดภูติผีแห่งความตาย

  ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูติผีปีศาจ ไม่ว่าจะหยิบมาเล่ากี่ครั้งก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นได้เสมอ ใกล้เข้าฤดูร้อนของญี่ปุ่นแล้ว วันนี้เราก็มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูติผีปีศาจของญี่ปุ่นมานำเสนอให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ นั่นก็คือเรื่องราวของ “百鬼夜行 (hyakki yagyou)” หรือ “ขบวนร้อยอสูร” 百鬼夜行 (hyakki yagyou) หรือ ขบวนร้อยอสูรในยามค่ำคืน เป็นเรื่องเล่าที่กล่าวถึงการเดินขบวนขนาดใหญ่ของเหล่าภูติผีปีศาจจำนวนมากที่ปรากฏในเรื่องเล่าและตำนานต่าง ๆ ของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเฮอันจนถึงสมัยมุโรมาจิ บางตำนานก็ว่ามี 100 ตัว บางตำนานก็ว่ามีมากกว่า 100 ตัว แต่รวม ๆ มี 100 ชนิด ขบวนของเหล่าภูติผีนี้มักปรากฏตัวกลางดึกในช่วงเวลาที่เรียกว่า 丑三つ時 (ushimitsudoki) ซึ่งตามความเชื่อญี่ปุ่นถือเป็นเวลาที่ผีออกง่ายที่สุด (ราว ๆ 02.00 น. ถึง 03.00 น.) และจะปรากฏที่จุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณ อย่างสะพาน, 4 แยก หรือประตู ในบริเวณเขตชานเมืองและหมู่บ้าน ว่ากันว่าหากมนุษย์ผู้ใดไปเผชิญหน้ากับขบวนผีนี้จะต้องมีอันเป็นไปหรือประสบพบเจอกับภัยร้าย หนังสือเด็ก 口遊 (kuchizusami) ในสมัยเฮอัน และหนังสือ 拾芥抄 (shuugaishou) ที่เขียนในยุคกลางของญี่ปุ่น […]

 • บทสวดมนต์ทําวัตรเช้า เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองตลอดทั้งวัน

  บทสวดมนต์ทําวัตรเช้า เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองตลอดทั้งวัน เริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆวันด้วยการ “สวดมนต์ทําวัตรเช้า” สวดทุกวัน สร้างกุศลเพิ่มขึ้น เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองตลอดทั้งวัน เป็นกุศลชนิดมีปัญญาสามารถพ้นทุกข์ได้และเข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้น บทสวดมนต์ทําวัตรเช้า เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองตลอดทั้งวัน หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ (แต่ถ้าแบบธรรมยุตพระเถระจะเริ่มจากที่นี่) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง […]

 • 33 บทสวดมนต์ข้ามปี 2565 เสริมความสิริมงคลในชีวิต

  ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับใครที่อยากจะใช้โอกาสนี้เสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยการสวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำหนังสือในรูปแบบ E-BOOK โดยเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์ข้ามปี 2565 ซึ่งบทพระพุทธบมนต์ที่นำมาใช้สวดมนต์ข้ามปีนั้น ไม่ได้มีบทสวดกำหนดที่ชัดเจน อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคน และความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ โดยในคู่มือสวดมนต์ E-BOOK นี้ กรมการศาสนา ได้รวบรวม 33 บทสวด ดังนี้ บทชุมนุมเทวดา เป็นบทที่อัญเชิญเทวดามาร่วมฟังพระปริตร หรือมาร่วมในพิธีโดยขอให้เทวดามีความสุข ปราศจากทุกข์ และช่วยคุมครองมนุษย์ให้พ้นภัย บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นบทที่เริ่มต้นก่อนที่จะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เรียกกันโดยทั่วไปว่า บทไหว้ครู เป็นบทที่ถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปแล้ว แต่พระคุณยังคงอยู่มิได้ล่วงลับตามพระองค์ไป บทไตรสรณคมน์ เริ่มแรกเป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นในพิธีบรรพชาอุปสมบท ต่อมาได้นำมาใช้ในการเริ่มต้นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทั่วไปเป็นบทที่แสดงถึงการยอมรับพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก บทนมัสการสิทธิคาถา แยกเป็นบทสัมพุทเธ เป็นการกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า 3, 584, 192 พระองค์ และด้วยอานุภาพของการนอบน้อมก็ขอให้ภยันตรายทั้งปวงจงพินาศไป บทโย จักขุมา เป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประพันธ์ขึ้นใช้แทนบทสัมพุทเธ เนื้อหาของบทนี้แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และด้วยเดชของพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ขอให้มีชัยชนะมีความสำเร็จปราศจากอันตราย บทนโมการอัฏฐกคาถา โดยทั่วไปเรียกว่า นโม […]